Standorte RATIO MOBIL

Fahrzeugindex

Anfangsbuchstabe der Marke:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
Seat ALHAMBRA FR 1.4 TSI XENON NAVI SHZ AHZV
EZL: 02/2019
102000 km
24.580,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ALHAMBRA STYLE 2.0 TDI DSG PANORAMAD. DAB+ USB
EZL: 06/2018
119347 km
23.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ALHAMBRA XCELLENCE 2.0 TDI DSG XENON SITZHEIZ.
EZL: 11/2020
129119 km
24.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA 1.5 TSI FR VOLL-LED NAVI SITZHEIZ. DAB+
EZL: 01/2020
44929 km
19.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,0 l/100 km, ausserorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 113 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 ECO TSI NAVI SITZH. EINPARKH. DAB+
EZL: 07/2018
58522 km
16.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,0 l/100 km, ausserorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 114 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TGI 5 J. GAR. NAVI SHZ
EZL: 06/2023
1000 km
20.950,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,5 l/100 km, ausserorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,2 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 94 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,2 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 104,0 g/100 km, CO2-Klasse: C, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TGI NAVI SITZHEIZ. EPH USB DAB+
EZL: 08/2023
15 km
21.881,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,2 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 106,0 g/100 km, CO2-Klasse: C, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TGI VOLL-LED NAVI SITZHEIZ. DAB+
EZL: 02/2020
44449 km
14.791,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 108,0 g/100 km, CO2-Klasse: C, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI AHK-VORB. NAVI EINPARKH. SITZH.
EZL: 10/2023
2000 km
27.660,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 5,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 126,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI DSG NAVI LED SITZH. EINPARKH.
EZL: 10/2018
29434 km
17.580,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI DSG SITZHEIZ. LED EINPARKH. USB
EZL: 02/2020
26730 km
18.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI DSG SITZHEIZ. NAVI VOLL-LED EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 6,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 130,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI GAR.-11/ 24 DAB NAVI SHZ
EZL: 11/2019
21951 km
17.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,0 l/100 km, ausserorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 114 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI PARKLENKASS. VOLL-LED SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 127,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI SITZHEIZ. EINPARKH. FREISPR.
EZL: 07/2023
5000 km
23.360,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,8 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 109 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 121,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI SITZHEIZ. NAVI EINPARKH. ACC
EZL: 03/2024
10 km
32.289,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 127,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.0 TSI SITZHEIZ. VOLL-LED EINPARKH.
EZL: 07/2023
3000 km
23.550,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,8 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 109 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 121,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI DSG NAVI DAB+ VOLL-LED SITZH.
EZL: 12/2020
26165 km
20.959,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI DSG NAVI SITZHEIZ. EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,4 l/100 km, Stadtrand: 5,7 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 131,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI KLIMA VOLL-LED EINPARKH. SITZH.
EZL: 05/2018
63506 km
17.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI NAVI AHK FULL-LINK KAMERA SHZ
EZL: 03/2018
121686 km
14.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI NAVI SITZHEIZ. DAB+ EINPARKH.
EZL: 01/2020
34014 km
19.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI NAVI SITZHEIZ. EINPARKH. ACC
EZL: 07/2018
26549 km
18.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI NAVI SITZHEIZ. EINPARKH. DAB+
EZL: 08/2020
25785 km
19.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI SITZH. PARKLENKASSIS. VOLL-LED
EZL: 08/2019
49458 km
20.689,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI SITZHEIZ. EINPARKH. DAB+
EZL: 02/2019
37355 km
19.690,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR 1.5 TSI SITZHEIZ. EINPARKH. TEMPOMAT
EZL: 10/2019
59837 km
19.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,7 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR BEATS 1.0 TSI DSG 5 J. GAR. NAVI SHZ
EZL: 05/2023
7000 km
25.470,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,9 l/100 km, Landstraße: 5,3 l/100 km, Autobahn: 6,2 l/100 km, kombiniert: 6,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 136,0 g/100 km, CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA FR BEATS 1.5 TSI DSG GAR.-03/ 27 NAVI
EZL: 03/2022
31264 km
23.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 113 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. EPH SITZHZ. DAB+
EZL: 07/2023
3000 km
20.450,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
4000 km
19.950,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
5000 km
19.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 02/2023
9000 km
19.360,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 03/2023
4124 km
19.660,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2022
8035 km
18.940,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 09/2022
12500 km
19.460,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 02/2023
5000 km
19.351,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
4000 km
20.450,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
3000 km
20.450,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
8000 km
19.460,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 04/2023
10 km
19.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SHZ FULL-LINK EPH
EZL: 07/2023
2000 km
22.551,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,8 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 109 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,0 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 120,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
7500 km
19.760,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 11/2022
6000 km
18.650,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZHEI. DAB+ EPH
EZL: 02/2023
7000 km
18.940,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,7 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI DSG NAVI SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 10/2020
19442 km
18.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI SITZHEIZ. FREISPR. NSW
EZL: 04/2020
42000 km
15.390,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE 1.0 TSI VOLL-LED USB BLUETOOTH NSW
EZL: 06/2019
22632 km
15.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI DSG NAVI EPH SITZH.
EZL: 02/2024
1000 km
26.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI DSG NAVI SITZH. EPH
EZL: 02/2024
1000 km
25.980,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI DSG NAVI SITZH. EPH
EZL: 02/2024
1000 km
26.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI SHZ EPH FULL-LINK
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZH. EPH TEMPOMAT
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZH. FULL-LINK EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZH. FULL-LINK EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZHEIZ. EPH DAB+
EZL: 03/2024
1000 km
27.881,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA XCELLENCE 1.0 TGI SITZH. EINPARKH. FSE
EZL: 07/2020
15321 km
13.750,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA XCELLENCE 1.0 TSI DSG SITZH. EINPARKH. FSE
EZL: 04/2020
21492 km
18.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ARONA XCELLENCE 1.0 TSI NAVI SITZHEIZ. AHZV EPH
EZL: 07/2018
47700 km
16.280,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA 1.4 TSI XCELLENCE KLIMA ALCANTARA TEMPOMAT
EZL: 09/2016
52203 km
17.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA 1.5 TSI ACT XCELLENCE GAR. BIS 02/ 24 NAVI
EZL: 02/2019
38194 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,4 l/100 km, ausserorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 126 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA 2.0 FR TSI DSG 4DRIVE GAR.-11/ 27 STANDH.
EZL: 12/2022
8126 km
40.860,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.4 ECO TSI KLIMA PANORAMAD. DAB+ LED
EZL: 08/2018
75215 km
20.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.4 TSI ECO VOLL-LED NAVI SITZHEIZ.
EZL: 06/2018
77137 km
20.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,3 l/100 km, ausserorts: 4,9 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 123 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT GAR.-07/ 24 NAVI
EZL: 07/2019
70135 km
20.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,7 l/100 km, ausserorts: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 126 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT 5 J. GAR. SITZH. KAMERA
EZL: 09/2022
13289 km
28.550,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 7,1 l/100 km, ausserorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 130 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT AHZV NAVI SITZHEIZUNG
EZL: 02/2024
1000 km
34.470,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 151,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT DSG AHZV NAVI FULL-LINK EPH
EZL: 01/2024
2000 km
35.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,5 l/100 km, Landstraße: 5,9 l/100 km, Autobahn: 7,2 l/100 km, kombiniert: 6,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 154,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT DSG NAVI AHZV-VORBER. SHZ
EZL: 03/2024
1000 km
32.470,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 150,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI ACT GAR.-06/ 26 AHK SITZH.
EZL: 06/2021
34080 km
25.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,5 l/100 km, ausserorts: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 131 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI DSG NAVI PANORAMADACH SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 151,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI DSG NAVI PANORAMADACH SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 151,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI DSG NAVI SITZHEIZ. PANORAMADACH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,3 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 151,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 1.5 TSI NAVI SITZH. EINPARKH. DAB+ AHK
EZL: 08/2023
14344 km
28.690,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE AHZV NAVI SITZH. EPH
EZL: 02/2024
1000 km
38.370,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,3 l/100 km, Stadtrand: 8,2 l/100 km, Landstraße: 7,0 l/100 km, Autobahn: 8,1 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 184,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE AHZV NAVI SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,3 l/100 km, Stadtrand: 8,2 l/100 km, Landstraße: 7,0 l/100 km, Autobahn: 8,1 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 184,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE AHZV STANDHEIZ. NAVI
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,3 l/100 km, Stadtrand: 8,2 l/100 km, Landstraße: 7,0 l/100 km, Autobahn: 8,7 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 184,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE AHZV-VORB. NAVI SHZ
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,3 l/100 km, Stadtrand: 8,1 l/100 km, Landstraße: 7,0 l/100 km, Autobahn: 8,1 l/100 km, kombiniert: 8,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 183,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA FR LINE 2.0 TDI DSG NAVI STANDHEIZ. SHZ
EZL: 11/2023
2793 km
36.690,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,9 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 141,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. NAVI SITZH. EPH
EZL: 06/2023
9000 km
29.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,3 l/100 km, ausserorts: 5,1 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 127 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 6,1 l/100 km, Landstraße: 5,7 l/100 km, Autobahn: 6,9 l/100 km, kombiniert: 6,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 146,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA STYLE 1.5 TSI ACT DSG AHZV NAVI SITZHEIZ.
EZL: 03/2024
1000 km
32.680,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,1 l/100 km, Stadtrand: 6,2 l/100 km, Landstraße: 5,6 l/100 km, Autobahn: 6,8 l/100 km, kombiniert: 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 146,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA STYLE 1.5 TSI ACT NAVI FRONTS. BEHEIZBAR.
EZL: 10/2023
10 km
29.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,9 l/100 km, Stadtrand: 6,0 l/100 km, Landstraße: 5,4 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 143,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.4 ECO TSI 4DRIVE NAVI AHK SHZ
EZL: 10/2018
88390 km
21.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.4 ECOTSI DSG 4DRIVE SITZHEIZ.
EZL: 12/2017
39070 km
22.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 7,2 l/100 km, ausserorts: 5,8 l/100 km, kombiniert: 6,3 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 144 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.4 ECOTSI DSG SITZH. EINPARKH.
EZL: 05/2018
67061 km
22.270,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,4 l/100 km, ausserorts: 4,9 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 124 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.4 ECOTSI NAVI DAB+ USB EPH
EZL: 07/2018
29466 km
22.380,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.4 TSI BEH. FRONTSCHEIBE SITZH.
EZL: 05/2018
47960 km
19.860,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.5 TSI ACT KLIMA SITZHEIZ. EPH
EZL: 01/2020
38950 km
22.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 1.5 TSI DSG 4DRIVE NAVI DAB+ AHK
EZL: 02/2019
84875 km
23.890,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XCELLENCE 2.0 TDI DSG 4DRIVE DAB+ AHZV EPH
EZL: 02/2020
44209 km
25.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XPERIENCE 1.5 TSI ACT GAR.-04/ 26 NAVI AHK
EZL: 04/2021
60101 km
24.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,5 l/100 km, ausserorts: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 131 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat ATECA XPERIENCE 1.5 TSI ACT NAVI AHZV-VORBER.
EZL: 09/2023
5000 km
30.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,2 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,8 l/100 km, Autobahn: 7,0 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 150,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat FORMENTOR VZ 2.0 TSI 4DRIVE  DSG NAVI LEDER
EZL: 01/2022
24630 km
38.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA 1.0 TSI FR GAR. BIS12/ 27 LED NAVI SHZ
EZL: 06/2023
6000 km
20.959,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,1 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,9 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 111 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA 1.0 TSI FR GAR.-01/ 28 LED NAVI SHZ
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,1 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,9 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 111 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 ECO TSI KLIMA NAVI SITZH. DAB+ EPH
EZL: 08/2019
39570 km
15.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 ECO TSI NAVI VIRUTAL COCKPIT DAB+
EZL: 06/2020
52103 km
15.361,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,6 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 104 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 ECOTSI VOLL-LED FRONT-ASSIST SITZH.
EZL: 03/2019
29661 km
15.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI DSG SITZH. EINPARKH. FRONT-ASS.
EZL: 02/2021
25097 km
18.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI GAR. BIS 05/ 28 SITZH. FULL-LINK
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI GAR.-03/ 28 SIHZ FULL-LINK EPH
EZL: 05/2023
10 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI GAR.-03/ 28 SITZH. FULL-LINK EPH
EZL: 05/2023
1000 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI GAR.-05/ 28 SHZ FULL-LINK EPH
EZL: 05/2023
10 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI NAVI SITZH. FREISPR. EINPARKH.
EZL: 08/2023
2000 km
24.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI NAVI SITZH. KAMERA EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI NAVI SITZHEIZ. EINPARKH. FSE
EZL: 02/2024
3000 km
23.680,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI NAVI SITZHEIZ. EINPARKH. FSE
EZL: 02/2024
10 km
22.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,9 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 125,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI NAVI SITZHEIZ. KAMERA EPH LED
EZL: 02/2024
2000 km
23.680,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.0 TSI SITZHEIZUNG FULL-LINK EINPARKHILFE
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.5 TSI DSG 5 J. GAR. NAVI SITZH. EPH
EZL: 09/2023
8658 km
23.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,4 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 130,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR 1.5 TSI DSG NAVI SITZH. VIRTUAL-COCKPIT
EZL: 02/2024
2000 km
27.881,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,4 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 130,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR BEATS 1.0 TSI BLACK EDITION GAR.-02/ 27
EZL: 02/2022
19646 km
20.591,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,1 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,9 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 111 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA FR PRO BLACK EDITION 1.0 TSI DSG NAVI SHZ
EZL: 02/2024
1000 km
25.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,7 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 133,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA REFERENCE 1.0 MPI KLIMA DAB+ FRONT-ASSIST
EZL: 02/2021
51039 km
12.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 ECO TSI DSG VOLL-LED NAVI SITZH.
EZL: 03/2020
19626 km
17.570,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 ECO TSI FULL-LINK LED SITZHEIZ.
EZL: 12/2019
65371 km
14.489,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 ECO TSI VOLL-LED SITZHEIZ. NAVI
EZL: 01/2019
119264 km
11.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI EINPARKH. DAB KLIMA FREISPR.
EZL: 06/2021
36432 km
12.881,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI EINPARKH. SITZHEIZ. KLIMA
EZL: 02/2019
48032 km
13.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI KLIMA DAB+ EPH FRONT-ASSIST
EZL: 02/2021
40606 km
13.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI KLIMA DAB+ USB FREISPR.
EZL: 02/2021
27265 km
12.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI KLIMA EINPARKH. DAB+
EZL: 06/2021
26829 km
12.881,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI KLIMA USB DAB+ FRONT-ASSIST
EZL: 02/2021
27367 km
12.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 MPI NAVI FRONT-ASSIST EPH DAB+
EZL: 10/2020
59947 km
12.380,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TGI NAVI SITZH. DAB+
EZL: 10/2020
38668 km
13.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 04/2023
5000 km
17.860,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,5 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,5 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 104 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI 5 J. GAR. SITZH. EINPARKH.
EZL: 07/2023
10000 km
18.660,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,5 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,5 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 104 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 120,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI DSG DAB+ FULL-LINK SITZH.
EZL: 09/2023
4000 km
21.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,3 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 107 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,4 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 127,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI DSG GAR. BIS 01/ 28 DAB+ SHZ
EZL: 06/2023
8000 km
22.769,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,4 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 127,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI NAVI KAMERA SITZHEIZ. DAB+
EZL: 02/2020
37999 km
16.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI SITZH. FULL-LINK EINPARKH.
EZL: 02/2024
1000 km
19.580,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 120,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.0 TSI SITZHEIZ. DAB+ USB FREISPR.
EZL: 03/2021
28285 km
15.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE 1.6 TDI VOLL-LED KLIMA FREISPR. USB
EZL: 10/2019
89928 km
12.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI DSG SITZH. EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,5 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 121,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI EPH SITZH. FULL-LINK
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 119,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZH. FULL-LINK EPH
EZL: 03/2024
1000 km
21.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,5 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZH. FULL-LINK EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,5 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZHEIZ. EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,5 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 03/2024
10 km
24.690,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 03/2024
1000 km
21.980,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 5,6 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,5 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 119,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA STYLE EDITION 1.0 TSI SITZHEIZ. FULL-LINK
EZL: 03/2024
1000 km
23.489,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,5 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 ECO TSI DSG + GAR. NAVI
EZL: 06/2019
57873 km
16.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,2 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,2 l/100 km, Autobahn: 6,2 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 ECO TSI GAR. BIS 06/ 24 NAVI
EZL: 07/2019
50500 km
14.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 121,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI GAR. BIS 11/ 28 SITZH.
EZL: 12/2023
10 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,6 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,2 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI GAR.-11/ 28 FULL-LINK SHZ
EZL: 12/2023
1000 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,6 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,2 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI GAR.-11/ 28 SHZ FULL-LINK
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,6 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,4 l/100 km, Autobahn: 5,2 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 117,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI NAVI SITZH. KAMERA DAB+
EZL: 11/2019
50357 km
15.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI NAVI VOLL-LED EPH SITZH.
EZL: 03/2020
29016 km
14.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON 1.2 TSI REFERENCE KLIMA EINPARKH. SITZHEIZ.
EZL: 11/2013
72270 km
9.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,3 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 116 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON 2.0 TSI CUPRA 280 NAVI VOLL-LED ALCANTARA
EZL: 07/2014
111508 km
15.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON FR 1.5 TSI ACT 5 J. GAR. NAVI SITZH. EPH
EZL: 01/2023
8272 km
25.440,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,6 l/100 km, ausserorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 121 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON FR 1.5 TSI ACT DSG GAR. BIS 05/ 24 NAVI SHZ
EZL: 05/2019
68718 km
18.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,4 l/100 km, ausserorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 5,2 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 117 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON FR 2.0 TDI KLIMA XENON SITZHEIZUNG NAVI EPH
EZL: 03/2011
145251 km
7.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON FR 2.0 TSI DSG NAVI SHZ LED FULL-LINK
EZL: 06/2019
53744 km
20.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER CUPRA 2.0 TSI DSG 4DRIVE GAR
EZL: 10/2019
54771 km
26.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 9,0 l/100 km, ausserorts: 6,0 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 161 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.4 E HYBRID DSG NAVI SHZ
EZL: 12/2020
58210 km
23.691,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI ACT GAR.-07/ 25 DAB
EZL: 07/2020
19166 km
23.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,1 l/100 km, ausserorts: 4,1 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI ACT AHZV-VORB.
EZL: 11/2022
15326 km
28.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,7 l/100 km, ausserorts: 4,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 123 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI ACT GAR.-01/ 27 NAVI
EZL: 01/2022
31774 km
28.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,7 l/100 km, ausserorts: 4,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 123 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI ACT NAVI SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,9 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI ACT USB NAVI DAB+
EZL: 09/2020
28387 km
22.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,1 l/100 km, ausserorts: 4,1 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI FULL-LINK PANO-DACH
EZL: 06/2022
18827 km
28.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,7 l/100 km, ausserorts: 4,6 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 123 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI KLIMA TEMPOMAT FSE
EZL: 06/2020
71432 km
17.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 1.5 TSI LED SITZH. DAB+ EPH
EZL: 07/2019
29109 km
19.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 2.0 TDI DSG NAVI SITZH. EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,3 l/100 km, Stadtrand: 4,6 l/100 km, Landstraße: 4,0 l/100 km, Autobahn: 4,7 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 2.0 TDI DSG NAVI SITZHEIZ.
EZL: 11/2021
38028 km
25.380,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER FR 2.0 TDI NAVI SITZHEIZ. EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,0 l/100 km, Stadtrand: 4,4 l/100 km, Landstraße: 3,9 l/100 km, Autobahn: 4,7 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 120,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE 1.0 TSI NAVI SHZ EPH DAB
EZL: 08/2019
35481 km
17.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE 1.5 TSI ACT AHZV-VORBER.
EZL: 03/2023
9750 km
22.850,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,5 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 117 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE 1.5 TSI ACT GAR.-02/ 28
EZL: 02/2023
11081 km
22.830,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,5 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 117 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE 2.0 TDI DSG NAVI SITZH.
EZL: 01/2022
79715 km
22.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE EDITION 1.5 TSI ACT NAVI
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,8 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE EDITION 1.5 TSI ACT NAVI
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,8 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER STYLE EDITION 1.5 TSI NAVI SHZ
EZL: 03/2024
1000 km
34.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,8 l/100 km, Stadtrand: 5,8 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON SPORTSTOURER XCELLENCE 1.4 TSI ACT NAVI SHZ
EZL: 07/2018
23475 km
20.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON STYLE 1.2 TSI SITZH. EINPARKH.
EZL: 11/2016
80640 km
11.680,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,2 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 116 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON STYLE 1.6 TDI AHZV NAVI FULL-LINK SITZHEIZ.
EZL: 04/2020
106169 km
17.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat LEON XCELLENCE 2.0 TDI DSG NAVI SITZH. DAB+ EPH
EZL: 06/2019
97210 km
15.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat MII CHIC 1.0 KLIMA SITZHEIZ. USB FREISPR.
EZL: 08/2019
60661 km
10.280,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat MII CHIC 1.0 SITZHEIZ. EINPARKH. TEMPOMAT
EZL: 11/2019
80971 km
8.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 4,8 l/100 km, ausserorts: 3,9 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 96 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat MII ELECTRIC PLUS AUTOMATIK KLIMA DAB+ SHZ EPH
EZL: 07/2020
29695 km
15.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/100 km, CO2-Klasse: A, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: 351 km, Reichweite elektrisch innerorts:351 km, CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat MII FR LINE 1.0 GAR. BIS 04/ 24 USB SITZHEIZ. EPH
EZL: 04/2019
39223 km
12.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,0 l/100 km, ausserorts: 3,8 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 97 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO 2.0 TDI XCELLENCE DSG 4DRIVE STANDHEIZ.
EZL: 02/2021
54346 km
35.491,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 1.4 E HYBRID DSG
EZL: 10/2023
9500 km
42.670,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,5 l/100 km, Stadtrand: 6,1 l/100 km, Landstraße: 6,0 l/100 km, Autobahn: 7,5 l/100 km, kombiniert: 1,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 34,0 g/100 km, CO2-Klasse: B, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; 34,0 g/km, Stromverbrauch kombiniert: 1,5 kWh/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,5 l/100 km
Seat TARRACO FR 1.5 TSI ACT DSG NAVI SITZH. EPH AHK
EZL: 09/2023
5000 km
39.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,2 l/100 km, Stadtrand: 8,9 l/100 km, Landstraße: 7,0 l/100 km, Autobahn: 6,2 l/100 km, kombiniert: 7,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 161,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 1.5 TSI ACT DSG VOLL-LED NAVI DAB+
EZL: 02/2024
1000 km
41.570,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,9 l/100 km, Stadtrand: 7,0 l/100 km, Landstraße: 6,2 l/100 km, Autobahn: 7,4 l/100 km, kombiniert: 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 161,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 1.5 TSI ACT DSG NAVI AHZV SITZH. ACC
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,9 l/100 km, Stadtrand: 6,9 l/100 km, Landstraße: 6,2 l/100 km, Autobahn: 7,4 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 161,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 1.5 TSI ACT DSG NAVI AHZV SITZHEIZ.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,9 l/100 km, Stadtrand: 6,9 l/100 km, Landstraße: 6,2 l/100 km, Autobahn: 7,4 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 161,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 1.5 TSI ACT DSG NAVI SHZ AHZV DAB+
EZL: 09/2023
6000 km
39.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,9 l/100 km, Stadtrand: 7,0 l/100 km, Landstraße: 6,2 l/100 km, Autobahn: 7,4 l/100 km, kombiniert: 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 161,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TDI DSG 4DRIVE +GAR. STANDHEIZ.
EZL: 09/2023
8023 km
51.470,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,7 l/100 km, Stadtrand: 6,4 l/100 km, Landstraße: 5,7 l/100 km, Autobahn: 6,8 l/100 km, kombiniert: 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 174,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TDI DSG 4DRIVE 5 J. GAR. NAVI AHK
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,7 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TDI DSG 4DRIVE AHZV NAVI SITZH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,7 l/100 km, Autobahn: 6,8 l/100 km, kombiniert: 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TDI DSG NAVI AHZV SITZHEIZ. EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,3 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,7 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 146,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE 7-SI. PANORAMADACH
EZL: 03/2024
1000 km
53.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 12,2 l/100 km, Stadtrand: 8,8 l/100 km, Landstraße: 7,5 l/100 km, Autobahn: 8,5 l/100 km, kombiniert: 8,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 198,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE AHZV NAVI SITZH.
EZL: 03/2024
10 km
49.980,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,1 l/100 km, Stadtrand: 8,1 l/100 km, Landstraße: 7,1 l/100 km, Autobahn: 8,2 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 184,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO STYLE 1.5 TSI ACT +GAR. WENIG KILOMETER!
EZL: 10/2019
21290 km
23.490,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO STYLE 1.5 TSI ACT NAVI SITZH. EINPARKH.
EZL: 06/2019
57028 km
21.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 7,9 l/100 km, ausserorts: 5,4 l/100 km, kombiniert: 6,3 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 147 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO STYLE 2.0 TDI NAVI SITZHEIZ. EPH ACC DAB
EZL: 11/2020
132664 km
20.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,7 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 6,1 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 150,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XCELLENCE 2.0 TDI DSG 4DRIVE STANDHEIZ.
EZL: 02/2020
35779 km
32.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XPERIENCE 1.5 TSI ACT DSG AHZV NAVI SHZ
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 9,0 l/100 km, Stadtrand: 7,1 l/100 km, Landstraße: 6,3 l/100 km, Autobahn: 7,6 l/100 km, kombiniert: 7,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 164,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XPERIENCE 2.0 TDI DSG NAVI AHK SITZH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,5 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 150,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XPERIENCE 2.0 TDI AHZV NAVI BEHEIZB. FS
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,9 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 6,0 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 148,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XPERIENCE 2.0 TDI AHZV NAVI SITZH. EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,9 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 6,0 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 148,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TARRACO XPERIENCE 2.0 TDI DSG 4DRIVE NAVI AHZV
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,7 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Seat TOLEDO 1.2 TSI STYLE SUN AHZV KLIMA SITZH. EPH
EZL: 09/2015
65937 km
9.980,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,3 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 116 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda ENYAQ iV COUPE RS 4X4 NAVI ACC PANORAMADACH SHZ
EZL: 12/2022
15799 km
47.940,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/100 km, CO2-Klasse: A, Stromverbrauch kombiniert: 17,0 kWh/100 km, Reichweite elektrisch: 616 km, Reichweite elektrisch innerorts:616 km, CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda ENYAQ IV COUPE RS 4X4 NAVI SITZH. EPH PANORAMAD.
EZL: 08/2023
3870 km
58.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 14,4 kWh/100 km, Stadtrand: 14,5 kWh/100 km, Landstraße: 15,6 kWh/100 km, Autobahn: 21,1 kWh/100 km, kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/100 km, CO2-Klasse: A, Stromverbrauch kombiniert: 17,5 kWh/100 km, Reichweite elektrisch: 603 km, Reichweite elektrisch innerorts:603 km, CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA 1.0 TSI AMBITION GAR.-01/ 26 TEMPOMAT EPH
EZL: 01/2023
8000 km
19.769,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,0 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA COOL PLUS 1.0 MPI SITZHEIZ. DAB+
EZL: 06/2019
54129 km
11.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA SELECTION 1.0 TSI DSG SITZHEIZ. EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 6,8 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 120,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG AHZV SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 11/2023
5500 km
25.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG KLIMA SITZH. EINPARKH.
EZL: 12/2023
515 km
23.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG KLIMA SITZHEI. EINPARKH.
EZL: 12/2023
515 km
23.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG KLIMA SITZHEI. EINPARKH.
EZL: 12/2023
520 km
23.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG KLIMA SITZHEIZ. EPH FSE
EZL: 12/2023
515 km
23.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI DSG KLIMA SITZHEIZ. EPH FSE
EZL: 12/2023
520 km
23.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,6 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 128,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI LED SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 01/2022
5000 km
19.940,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,2 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda FABIA STYLE 1.0 TSI LED SITZHEIZ. EINPARKH. DAB+
EZL: 01/2022
15994 km
18.790,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,2 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 110 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAMIQ 1.0 TSI STYLE GAR. BIS 12/ 26 KAMERA SHZ
EZL: 12/2021
643 km
25.370,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,9 l/100 km, ausserorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 108 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,1 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 4,9 l/100 km, Autobahn: 6,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 129,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAMIQ MONTE CARLO 1.0 TSI DSG 5 J. GAR. NAVI SHZ
EZL: 08/2022
14500 km
27.731,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 5,8 l/100 km, ausserorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,8 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 109 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAMIQ STYLE 1.0 TSI SITZHEIZ. DAB+ FULL-LINK
EZL: 11/2019
75864 km
18.260,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 6,4 l/100 km, ausserorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 116 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAMIQ TOUR 1.5 TSI SITZH. EPH AHZV-VORBER.
EZL: 10/2023
6500 km
31.980,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,5 l/100 km, Stadtrand: 5,7 l/100 km, Landstraße: 5,1 l/100 km, Autobahn: 5,9 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 132,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAMIQ TOUR 1.5 TSI SITZH. FREISPR. EINPARKH. ACC
EZL: 10/2023
3000 km
28.971,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,5 l/100 km, Stadtrand: 5,7 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 5,8 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 130,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAROQ SPORTLINE 2.0 TSI 4X4 DSG SITZHEIZ. NAVI
EZL: 01/2024
100 km
44.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,1 l/100 km, Stadtrand: 8,0 l/100 km, Landstraße: 6,7 l/100 km, Autobahn: 7,6 l/100 km, kombiniert: 7,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 176,0 g/100 km, CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAROQ STYLE 1.5 TSI DSG MATRIX-LED KAMERA SITZH.
EZL: 12/2022
3000 km
32.770,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,9 l/100 km, Stadtrand: 6,0 l/100 km, Landstraße: 5,3 l/100 km, Autobahn: 6,4 l/100 km, kombiniert: 6,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 139,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAROQ STYLE 1.5 TSI NAVI SITZHEIZ. EINPARKH.
EZL: 09/2018
51810 km
21.840,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KAROQ TOUR 1.5 TSI DSG AHZV NAVI SITZH EINPARKH.
EZL: 05/2023
12788 km
35.880,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,9 l/100 km, Stadtrand: 6,0 l/100 km, Landstraße: 5,3 l/100 km, Autobahn: 6,5 l/100 km, kombiniert: 6,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 141,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ 2.0 TSI STYLE 4X4 DSG PARKLENKASS. NAVI
EZL: 07/2022
525 km
45.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 8,9 l/100 km, ausserorts: 6,1 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 162 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,2 l/100 km, Stadtrand: 8,1 l/100 km, Landstraße: 7,1 l/100 km, Autobahn: 8,3 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 185,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ 2.0TSI STYLE 4X4 DSG PARKLENKASS. NAVI
EZL: 07/2022
520 km
42.850,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: 8,9 l/100 km, ausserorts: 6,1 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: 162 g/km

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,2 l/100 km, Stadtrand: 8,1 l/100 km, Landstraße: 7,1 l/100 km, Autobahn: 8,3 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 185,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI 4X4 DSG NAVI SHZ ACC
EZL: 02/2023
506 km
47.250,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,6 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI 4X4 DSG MATRIX NAVI
EZL: 05/2023
594 km
47.250,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,6 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI 4X4 DSG NAVI SITZH. AHK
EZL: 10/2022
524 km
47.650,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,6 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 172,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI 4X4 DSG NAVI SITZH. EPH
EZL: 03/2023
500 km
47.950,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,6 l/100 km, Stadtrand: 6,3 l/100 km, Landstraße: 5,6 l/100 km, Autobahn: 6,7 l/100 km, kombiniert: 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 171,0 g/100 km, CO2-Klasse: F, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ STYLE 2.0 TDI DSG NAVI SITZH. EINPARKH.
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,2 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,6 l/100 km, Autobahn: 5,5 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 142,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda KODIAQ STYLE 2.0 TSI 4X4 DSG NAVI STANDHEIZ. SHZ
EZL: 07/2023
17461 km
47.950,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 10,2 l/100 km, Stadtrand: 8,1 l/100 km, Landstraße: 7,1 l/100 km, Autobahn: 8,3 l/100 km, kombiniert: 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 185,0 g/100 km, CO2-Klasse: G, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda OCTAVIA COMBI 1.5 TSI STYLE MATRIX-LED AHK-VORB.
EZL: 07/2023
520 km
30.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,7 l/100 km, Stadtrand: 5,5 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,4 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 125,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda OCTAVIA COMBI CLEVER 1.0TSI DSG SITZHEIZ. KLIMA
EZL: 04/2018
66828 km
17.890,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2.0 TDI 4X4 DSG NAVI AHK ACC
EZL: 10/2022
525 km
47.950,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 8,5 l/100 km, Stadtrand: 5,7 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,3 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 149,0 g/100 km, CO2-Klasse: E, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda OCTAVIA COMBI RS 2.0 TDI DSG NAVI SITZHEIZ. ACC
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,5 l/100 km, Stadtrand: 5,1 l/100 km, Landstraße: 4,2 l/100 km, Autobahn: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 132,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda OCTAVIA STYLE 1.5 TSI MATRIX-LED SITZHEIZ.
EZL: 08/2023
7000 km
30.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,7 l/100 km, Stadtrand: 5,6 l/100 km, Landstraße: 4,8 l/100 km, Autobahn: 5,5 l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 127,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda SCALA SELECTION 1.0 TSI DSG SITZHEIZ. NAVI EPH
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda SCALA TOUR 1.0 TSI LED SITZHEIZ. AHK-VORBER.
EZL: 03/2023
1500 km
25.960,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 7,0 l/100 km, Stadtrand: 5,3 l/100 km, Landstraße: 4,7 l/100 km, Autobahn: 5,6 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Skoda SUPERB COMBI STYLE 1.4 TSI IV HYBRID DSG NAVI
EZL: 08/2020
46476 km
30.990,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Subaru XV 2.0 XENON NAVI SITZHEIZ. EINPARKH. FREISPR.
EZL: 08/2016
143043 km
13.480,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: n.v., Stadtrand: n.v., Landstraße: n.v., Autobahn: n.v., kombiniert: n.v., CO2-Emissionen kombiniert: n.v., CO2-Klasse: , Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Suzuki VITARA 1.5 HYBRID ALLGRIP SITZHEIZ.
EZL: 04/2022
23466 km
22.970,00 €
Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
innerorts: n.v., ausserorts: n.v., kombiniert: n.v., Stromverbrauch: n.v., CO2-Emission kombiniert: n.v.

Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
Innenstadt: 5,9 l/100 km, Stadtrand: 5,4 l/100 km, Landstraße: 5,0 l/100 km, Autobahn: 6,8 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 132,0 g/100 km, CO2-Klasse: D, Stromverbrauch kombiniert: n.v., Reichweite elektrisch: n.v., Reichweite elektrisch innerorts:n.v., CO2-Emissionen kombiniert; n.v., Stromverbrauch kombiniert: n.v., Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
Weiterverkauf, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

** Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ- Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP- Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ?Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2- Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen? entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D- 73760 Ostfildern oder unter https://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.